Waarom?

>>> BROKEN WINDOWS THEORY <<<

 

In de sociale wetenschappen worden vaak theorieën ontwikkeld om bepaalde maatschappelijke gedragingen te verklaren.

 

DROP! inspireert zich op de ‘broken windows’ theorie die stelt dat zichtbare signalen van criminaliteit, zoals gebroken ramen, rommel op straat, graffiti en andere gevolgen van vandalisme, nóg meer criminele, antisociale verstoringen van de openbare orde veroorzaken. 

De gebroken raam-theorie concludeert dat de oorzaak niet bij armoede ligt, maar dat het gebroken raam een gevoel van achteruitgang, nalatigheid en onzorgvuldigheid geeft. Het geeft een signaal van onveiligheid.

 

Om het in trash-termen te vertalen, als er al vuil en rommel ligt, is de stap veel kleiner om er nog wat bij te gooien.

Simpel voorbeeld: stel je voor dat je op straat een mandarijn wil eten en bij het schillen, krijg je (doh!) een heleboel schillen in je handen, die je weg wilt gooien. Als je naar de grond kijkt en er is reeds afval, is de kans dat je de schil ook op de grond gooit groter. Maar als je ziet dat er niets van vuil op de grond ligt, zal je twee keer nadenken voordat je de schillen gooit. 


Een low- of zerowaste maatschappij en consumptie promoten zou de beste manier zijn om zwerfvuil en sluikstort te voorkomen. Het gaat nog een tijdje duren totdat ons economisch systeem zich daaraan aanpast, dus voorlopig is de belangrijkste maatregel, tegen zwerfvuil en sluikstort, afval voorkomen door bewustwordingscampagnes. 

We willen nieuw gedrag stimuleren en onbewuste gedragingen veranderen door bewustwording. We willen inzetten op communicatie- en sensibiliseringscampagnes die verschillende doelgroepen bereiken en activeren. 

>>> ANTI-STRESS <<< 

Verder wordt DROP! geïnspireerd in onderzoek naar kwaliteit van leven. De meeste theorieën over depressie en stress richten zich op gebeurtenissen die zich voordoen in het directe leven van mensen, zoals o.a. relatieproblemen of werkfactoren. 

 

Uit recent onderzoek blijkt dat stress en depressie ook verband houden met kenmerken van de wijken waarin mensen wonen. Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is om de rol van buurten in de ontwikkeling van mentale welzijn en stress te begrijpen om minstens 3 redenen:

  1. Mensen realiseren zich vaak niet dat ze worden beïnvloed door de context om hen heen en geven zichzelf dus ten onrechte de schuld voor de onzichtbare stressfactoren die hun welzijn beïnvloeden;

  2. Buitenstaanders realiseren zich ook niet dat bewoners van ongunstige buurten worden beïnvloed door hun omgeving (problemen in armere buurten worden eerder toegeschreven aan de persoonlijke kenmerken en/of afkomst van bewoners dan aan de wijken zelf) en;

  3. Wanneer bedreigingen voor de volksgezondheid worden veroorzaakt door kenmerken van hele gemeenschappen, is het efficiënter om deze bedreigingen op gemeenschapsniveau aan te pakken dan om elk getroffen individu afzonderlijk te behandelen.

Het is dus ook belangrijk om bewust te zijn van de geestelijke gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met een straatbeeld dat (hard) getroffen wordt door zwerfvuil en sluikstort.

Bad tijd