Definities

Allereerst is het belangrijk om een aantal definities in kaart te brengen om duidelijkheid te scheppen rond onze trash-loving focus.

 

Zwerfvuil

is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, in parken. Het is letterlijk wat we allemaal gemakkelijk bv. wandelend weggooien of achterlaten - op een bankje, op het gras - whatever, wherever.  

Het bestaat voornamelijk uit (klein) verpakkingsmateriaal van allerlei soort consumptie: 

  • Blikjes, 

  • chipszakjes, 

  • flesjes, 

  • sigarettenpeuken, 

  • kranten, folders en flyers, 

  • zonnebloempitten, schelpen van noten, fruit 

  • (én de grote nieuwe boosdoeners est. 2020: wegwerp mondmaskers en handschoenen)

 

… Allemaal klein afval. Het werk van onze dagelijkse, simpele en te vaak onbewust consumptiegedrag. Het resultaat van onverantwoordelijke verpakking aangeboden door voornamelijk grote multinationals. 

Zwerfvuil is dus dat wat vaak rondslingert op straat, in parken of langs de weg. 


 

Sluikstorten

is afval dat bewust (noteer het verschil: bewust!) wordt achtergelaten:

  • Waar dit wettelijk of reglementair verboden is en/of

op niet-reglementaire tijdstippen (voorbeeld: huiselijk afval aanbieden op een verkeerde dag of zomaar achterlaten op straat) en/of 

in niet-reglementaire recipiënten (voorbeeld: huiselijk afval in gewone vuilzakken ipv in de wettelijke voorziene zakken)

 

Sluikstort kan dus bestaan uit verzameld restafval, grofvuil of ander afval.

 

Beide vormen van afval achterlaten, zwerfvuil en sluikstort, zijn strafbaar.