WHAT'S THE

CONCEPT

DROP! vzw is een onafhankelijke 

organisatie, geboren in Deurne, die zichin eerste instantie focust op 

bewustwording rond zwerfvuil en 

sluikstort, solidariteit en 

gemeenschapsgevoel.  Dit door samen te werken met 

verschillende organisaties (o.a. lokale overheden, scholen, bedrijven...) en 

buurtbewoners.  

 

Via buurtacties, 

sensibiliseringscampagnes en 

oplossingen willen we een 

mentaliteitswisseling 

creëren bij de Deurnenaar en zo 

voorgoed verlost zijn van vuile straten, pleintjes, parken en rivieren. 

Lees meer...